TOYOTA EVLERİ

SİTE YÖNETİMİ

Üyelik Girişi
Aidat Borcu Sorgulama
Satılık Daire

  Satılık DAİRE   

AKASYA 4 DAİRE 6
FATİH SÖĞÜTLÜ

 544 319 83 78
FİYAT: 300.000 TLManolya 1 D 3
250.000 TL.
ENİZ MERAL
0 532 3473535

Manolya 2 D 8
280.000 TL.
FATİH ÖNENOĞLU
0 535 359 28 98

Manolya 7 D 7
265.000 TL.
AYKUT YUSUF REİSOĞLU
0 538 794 8115

MİMOZA 1 DAİRE 4
ORAL YILMAZ

 532 760 1819
FİYAT: 300.000 TL

MİMOZA 4 DAİRE 2
TANER AKYAVAŞ

554 210 11 44
FİYAT: 250.000 TL

AKASYA 3 DAİRE 3
MURAT YAZAN

532 476 70 19
FİYAT: 300.000 TLToyota Evleri Facebook
Sitemizde gürültü konusunda şikâyetlerin artması
 Sitemizde gürültü konusunda şikâyetlerin artması, sakinlerimizin gürültü yapanlara karşı hak ve yetiklerini bilmemesi, gürültü problemine karşı alınması gereken yasal tedbirlerin anlatılması ve sitemizde huzura katkı sağlanması amacıyla aşağıdaki bilgi notu hazırlanmıştır.

1. Emniyet Müdürlüğü, Temmuz 2013 ‘den itibaren apartmanlarda gürültü suçuna ilişkin yeni bir düzenleme getirmiştir. Bu düzenlemeye göre gürültünün yasaklanma saati 23:00 ile 07:00 arasındayken, bu süre 19:00 ile 07:00 saatlerine düşürülmüştür.

2. Apartman Gürültü Yönetmeliğinde yapılan son değişikliklerle apartmanlarda uyulması geren kurallar aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

a.      Her türlü gereksiz gürültüden kaçınılması zorunludur.
b.      Mesai günlerinde öğleyin saat 13:00 ile 15:00 arasında (öğle istirahati) ve geceleri saat 19:00 – 07:00 gürültülü hareketler yasaktır.
c.      Pazar günü ve resmi tatil günleri tüm gün boyunca istirahat vakti olarak kabul edilir.
d.     Mekanik ve elektronik müzik aletlerinin ve ses aygıtlarının sesi genel olarak sadece odanın içinde duyulacak kadar açılır.

3.  Emniyet Genel Müdürlüğü, gürültü suçuna ilişkin Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Kabahatler Kanunu ve Çevre Kanunu hükümleri çerçevesinde yürürlüğe konulan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile farklı şekillerde yaptırımlar düzenlemiştir. Bu yaptırımlara göre; Apartmanlarda saat 19:00 ile 07:00 arasında matkap ve motorlu aletlerin kullanımı yasaklanmıştır. Sitemiz yetkili kurullarında bu maddeler paralelinde kararlar alınmış ve bu kararlar site sakinlerimize değişik zamanlarda duyurulmuştur.

4. Emniyet Müdürlüğünce konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada;
a. Türk Ceza Kanunu’nun 123 ve 183’üncü maddelerinde ‘kişilerin huzur ve sükûnunu bozma ve gürültüye neden olmanın’ ‘suç’ olarak düzenlendiği,
b. Her ne surette olursa olsun mesken içinde ve dışında gürültü seviyesi 65 desibelden yüksek olamayacağı,
c.  Ev içi yaşamdan kaynaklanan gürültü esas olarak Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde düzenlenmediği,
d.  Ancak ev içinde motorlu aletler, matkap gibi araç ve aletler yönetmelik kapsamında gün içerisinde 19.00 ile 07.00 saatleri arasında kullanılamacağı,
e. Çok hassas ve hassas kullanımların içinde ve bu kullanımlardan itibaren en az 350 metre mesafede mekanik veya motorlu dikiş makinesi, matkap, testere, öğütücü, çim biçme makinesi, koşu bandı veya benzeri araçların 19.00-07.00 saatleri arasında çalıştırılması veya çalıştırılmasına izin verilmesinin yasak olduğu belirtilmiştir.

5.  Apartmanda kural dışı gürültü çıkaranlar; polis karakoluna veya adliyedeki suçüstü savcılığına bildirilmelidir. Bu kişi/kişiler hakkında Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davası açılabilecektir.

6.  5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 183. maddesi; "İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, 2 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır." şeklindedir. Aynı kanunun 123. Maddesi ise; Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir, hükmünü ihtiva etmektedir.

7. Ayrıca Kabahatler Kanununda gürültü konusunda aşağıdaki madde bulunmaktadır: Madde 36 – Gürültü;
a.  Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
b. Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
 
c. Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına kolluk (Polis/Jandarma)veya belediye zabıta görevlileri karar verir. 

8. Türk Medeni Kanunu’nda ise komşu hakkı kapsamında herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlü olmasını emreden hükümler bulunmaktadır. Bu kanundaki Komşu Hakkı ile ilgili yasal düzenlemeler Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği ve Kısıtlamaları bölümünde madde 737 ile madde 750 arasında yer almaktadır. Bu madderlerden gürültü ile ilgili bölüm ise 737. Maddedir. MADDE 737: Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür.
Özellikle, taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel âdete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, kurum, toz, koku çıkartarak, gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır. Yerel âdete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan denkleştirmeye ilişkin haklar saklıdır.

9.   Özel Güvenlik Görevlilerinin görev, yetki ve sorumlulukları 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanununda açıkça belirtilmiş olup bu konuna göre özel güvenlik görevlilerinin siteler ve apartmanlarda gürültüye müdahale, gürültülüyü takip ve önleme, kapı dinleme ve tespit yapma gibi yetki, sorumluk ve görevleri bulunmamaktadır. Özel güvenlik görevlilerine bu gibi görevler ancak gürültü ile ilgili konulara müdahale eden genel kolluk (polis/jandarma) görevlileri tarafından verilebilir. (5188 sayılı kanun gereği genel kolluğun müdahale ettiği herhangi bir vukuatta özel güvenlik görelileri genel kolluğun emrine girerler)

10. Gürültüden mustarip olan sakinlerimiz şikayetlerini aşağıdaki delikçe ile yapabileceklerdir.
 
........................ BAŞSAVCILIĞINA
ŞİKAYETÇİ :
ŞÜPHELİ   :
SUÇ    : Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma.
SUÇ TARİHİ :
AÇIKLAMALAR
Şikayet olunan ……… ……………. ile aynı apartmanda karşı dairelerde ikamet etmekteyiz. Aramızda herhangi bir ihtilaf bugüne kadar bulunmamaktadır.
Ancak ………….. ………………….., kendi dairesinde sürekli yüksek sesle müzik dinlemekte, gürültü çıkarmaktadır. Kendisini bu konuda defalarca uyarmama rağmen ısrarla aynı davranışlarını sürdürmektedir. Diğer apartman sakinleri de bu durumdan rahatsızlık duymakta ve gürültülere tanık olmaktadır.
HUKUKİ NEDENLER : 5237 S. K.  ve ilgili mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER  : Tanık beyanları ve diğer delililer.
NETİCE ve TALEP
Açıklanan nedenlerle şüphelinin eylemine uyan TCK maddeleri uyarınca cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını, saygılarımla arz ve talep ederim… ..../..../.....
Şikayetçi
  
2675 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam13
Toplam Ziyaret63017
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.75266.7796
Euro7.65917.6897
Saat
Takvim
Kiralık Daire

KİRALIK DAİRELER


MANOLYA 5 D 7 (ORTA KAT)
CEM ARICI
532 461 27 97
KİRA : 850.000 TL

MANOLYA 7 D 1 (GİRİŞ KAT)
ZEYNEP GÜNERİ
543 255 10 35
KİRA : 850.000 TL